OVERZICHTELIJKE STORYBOARDS ALS BLUEPRINT

Om het videotraject inzichtelijk te maken werken wij vanuit een storyboards waar de storyline op aangegeven is. Een inspirerend proces document. Zo borgen we dat iedere stakeholder binnen het project helder voor ogen heeft hoe de One Minute Video eruit komt te zien.

STUDIO 206 DIENSTEN

MET WELKE DIENST
KUNNEN WIJ U HELPEN